Duurzaam: Flexibel en fraai

Bijna elk gebouw dat wij maken kan opnieuw gebruikt worden. De constructieve elementen mogen een andere indeling niet in de weg staan.

Een nieuw gebouw moet recht doet aan de identiteit van de opdrachtgever, en zijn imago ondersteunt. Maar ook de opvolgende gebruiker moet zich er met liefde en plezier in kunnen vinden.

Gebouwen zonder een eigen identiteit zjin er al genoeg. Bouwen en ontwerpen gaat niet alleen over het oplossen van een functionele opgave – het gaat zeker ook om waarden toe te voegen aan de omgeving, aan de toekomst.
Blijvende waarde!

Een gebouw of complex dat is ontworpen en gebouwd vanuit duidelijke keuzes, is spannend, ondersteunt de functionaliteit en biedt diversiteit. Het helpt gebruikers over bestaande grenzen en beperkingen heen te kijken. Juist daardoor wordt het flexibel (en duurzaam).

Fraai is een veel misbruikt woord. Wat is fraai? Historiserend? Modernistisch?

Een beter woord dan fraai is “goed”. Wat is goed?
. Goed ingepast in de omgeving, in het stedenbouwkundig plan: als bescheiden invulling of als krachtige markering
. Karakteristiek, eerlijk
. Vriendelijk, zacht bij woongebouwen. Werkgebouwen mogen ook zakelijk zijn
. Uitnodigend (of juist niet)
. Helder, begrijpelijk
. Duurzaam
. Met liefde en aandacht ontworpen