Bouw Informatie Model (BIM)

BIM-men komt neer op het verzamelen van alle voor de bouw en het gebruik benodigde informatie in één bestand, één tekening, in één uitwisselbaar bestandsformaat.

Eigenlijk is BIM niets meer en niets minder dan een handig communicatiemiddel. Vooral als het proces duidelijk richting uitvoering gaat is zo’n model zeer nuttig, omdat alle benodigde adviseurs en bouwers hun informatie in dit model brengen. Dit model levert een grote bijdrage aan het voorkomen van faalfouten.