MVOntwikkelen

Maatschappelijk Verantwoord Ontwikkelen bv, MVOntwikkelen, is de naam van de vennootschap waarin we bouwprojecten ontwikkelen:

  • Middels CPO, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
  • Woongebouwen voor actieve senioren, met en zonder zorg

Will M. Weerkamp van HM en Johannes Leonhardt van Leonhardt Projects hebben elkaar getroffen in hun gezamenlijke belangstelling voor deze twee projectsoorten. Will:

‘ Met veel enthousiasme zijn we in 2012 aan de slag gegaan en konden we het jaar afronden met de verwerving van een prachtig stuk grond aan de Amstel in Amsterdam. Daar ontwikkelen we ons eerste CPO-project. Onze aanpak bestaat uit het voor ons eigen risico ontwikkelen van het casco van het gebouw. Daarbij betrekken we zoveel als enigszins mogelijk is de toekomstige bewoners. De afbouw is voor verantwoordelijkheid van de CPO-deelnemers, maar HM is graag bereid om hen daarbij bij te staan.’

Zie CPO onder het kopje links: Dienstverlening.
Zie www.mvontwikkelen.nl.