Advies initiatieffase

  • Opstellen Programma van eisen
  • Budgettering
  • Analyse eisen vanwege de overheid
  • Aankoopadvies
  • Plan van aanpak project